Bc. Pavel Kašpar

Bachelor's thesis

Vysokorychlostní železniční doprava v Evropě

High-speed railway transport in Europe
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj vysokorychlostní železniční dopravy v Evropě, její geografickou expanzi a dopady, dále na studium nových tratí a návrhy vlastních alternativ. Teoretická část se věnuje zpracování literatury, jež se vztahuje k danému tématu. V empirické části pak analyzuje současné možnosti prostorové expanze s ohledem na mezinárodní trasy. Dále práce obsahuje návrh sítě vysokorychlostních …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the development of high-speed rail transport in Europe, its geographical expansion and impacts, studies of new railway lines and design of their own alternatives. The theoretical part deals with the review of literature which is related to the topic. In the empirical part the possibilities of present spatial expansion are analyzed, considering the international routes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Nedvědová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta