Daniela Rejmanová

Diplomová práce

Rekonverze zámeckého areálu ve Veselí nad Moravou na centrum sociálních služeb s návrhem domácností a dalších zařízení pro osoby s potřebou nízké a středně vysoké míry podpory

Reconversion castle grounds in Veselí nad Moravou on social services center with a proposal homes and other facilities for people in need of low and moderate intensities of support
Anotace:
REJMANOVÁ, D.: Rekonverze zámeckého areálu ve Veselí nad Moravou na centrum sociálních služeb s návrhem domácností a dalších zařízení pro osoby s potřebou nízké a středně vysoké míry podpory: Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katerdra architektury, 2018, Vedoucí práce: Ing. arch. Frolíková Palánova, PhD. Cílem práce bylo nalezení nového využití chátrajícího …více
Abstract:
REJMANOVÁ, D.: Reconversion castle grounds in Veselí nad Moravou on social services center with a proposal homes and other facilities for people in need of low and moderate intensities of support: Diploma thesis. Ostrava: VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of architecture, 2018, Supervisor: Ing.arch. Frolíková Palánova, PhD. The aim of the diploma thesis was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Martin Náhlovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava