Ivana BAKOVÁ

Bakalářská práce

"Komunikace s lidmi s mentálním postižením a postoje k nim v sociální práci"

"Zjistit jaký způsob komunikace se v praxi nejlépe osvědčil pečujícím osobám u konkrétní skupiny klientů"

"Communication with mentally handicapped people and attitudes towards them in social work"
Anotace:
Téma Bakalářské práce zní: "Komunikace s lidmi s mentálním postižením a postoje k nim v sociální práci." Práce popisuje principy sociální komunikace obecně, vysvětluje jednotlivé pojmy spojené s mentálně postiženými lidmi a zabývá se specifiky komunikace s nimi. Dále se věnuje postojům společnosti k osobám s mentálním postižením a vlivu, který tyto postoje mají na sociální práci. Cílem práce je zjistit …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "Communication with people with mental disabilities and the attitude to them in social work." The thesis describes principles of social communication in general, explains individual terms connected to mentally affected people and deals with particularities in communication with them. It also focuses on different attitudes of society to humans with mental disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAKOVÁ, Ivana. "Komunikace s lidmi s mentálním postižením a postoje k nim v sociální práci". Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mq3gii mq3gii/2
28. 3. 2017
Složky
Soubory
Marklová, E.
29. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.