Mgr. Jiřina Havelková

Bakalářská práce

Metodická a odborná příprava závěrečných zkoušek obor Prodavačské práce

The methodology and special training of final examinations - field of study: Salesman
Anotace:
Ve své práci autor popisuje průběh vzdělávání na Odborném učilišti v Holešově, kde jsou přednostně přijímáni žáci s lehkým mentálním a tělesným postižením či sociálním znevýhodněním. V praktické části navrhuje průběh závěrečných zkoušek.
Abstract:
In his work the author describes education at the vocational school in Holešov, which are preferentially passed students with mild mental and physical disabilities or social disadvantages. In the practical part of the exams is proposed final exams process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Pavel Konupčík
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta