Eva Jungmannová

Master's thesis

Arabské jaro a role Turecka

Arab Spring and the role of Turkey
Anotácia:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza dopadů tzv. arabského jara na Turecko. Práce zkoumá důsledky vlny nepokojů a následných událostí, které se v arabských zemích odehrály od začátku roku 2011. Analyzován je zejména vliv těchto událostí na tureckou domácí a zahraniční politiku a pozici Turecka v rámci regionu Blízkého východu. V práci jsou nejprve vysvětleny základní pojmy, které jsou dále …viac
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is an analysis of the impacts of the Arab spring on Turkey. The thesis deals with the effects of the unrest wave and subsequent events that have taken place in Arab countries since the beginning of 2011. The analysis is particularly focused on the impact of these events on the Turkish domestic and foreign policy and the position of Turkey in the Middle East. In the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedúci: Otakar Volenec
  • Oponent: Jan Kochan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37894