Bc. Michaela Bartošíková

Bakalářská práce

Detail kresby nejen v hyperrealismu

The Detail of Drawing not only in Hyperrealism
Anotace:
Hlavním úkolem bakalářské diplomové práce s názvem Detail kresby nejen v hyperrealismu je vysvětlení pojmu hyperrealismu a zaměření se na jeho souvislosti s detailní a velmi přesnou kresbou. Cílem teoretické práce je zpracování dvou hlavních problematik. Jedná se o detailní přesnou kresbu, která je dána do spojitosti s hyperrealistickou tvorbou. Na počátku práce se zaměříme na detailní tvorbu, konkrétně …více
Abstract:
The main task of bachelor thesis titled The Detail of Drawing not only in Hyperrealism is the explanation of hyperrealism and focuses on its connection with the detailed and very accurate drawing. The aim of the theoretical work is processing two main issues. This is the detailed precise drawing which is given into conjunction with hyper drawing. At the beginning of the work we will focus on detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání