Milan Varjan

Master's thesis

Oil in the Context of the U.S. Energy Security

Oil in the Context of the U.S. Energy Security
Anotácia:
Ropa je najcennejším svetovým zdrojom energie, bez ktorého nemôže žiadna vysoko industrializovaná spoločnosť prežiť, a ktorého dostupnusť musí byť v prípade potreby zaručená vojensky. Táto práca prispieva k podpore tejto skutočnoti tým, že analyzuje úlohu ropy v procese zaistenia energetickej bezpečnosti v Spojených štátoch. Rámec zavádza koncept ropy v ekonomike a jej postavenie v zabezpečovaní energetickej …viac
Abstract:
Oil is the world's most valuable energy resource without which no highly industrialized society can survive and whose availability must be guaranteed, if necessary by military. This thesis contributes to supporting this reality by analyzing the role of oil in the process of providing for the energy security in the United States. The framework introduces the concept of oil in the economy and its position …viac
 

Kľúčové slová

Ropa USA Bezpečnosť

Keywords

Energy Oil USA
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Radek Čajka
  • Oponent: Josef Taušer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44919

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod