Mgr. Vladimír Marček, Ph.D.

Doctoral thesis

Effectiveness of n-back cognitive training: quantitative and qualitative aspects

Effectiveness of n-back cognitive training: quantitative and qualitative aspects
Abstract:
Kognitivní trénink se v poslední době stal hlavním tématem zájmu kognitivní psychologie. Objev silného vztahu mezi pracovní pamětí a fluidní inteligencí se stal základem vzniku nových kognitivně-tréninkových metod (jako dual n-back), které zpochybnili tradiční pohled na inteligenci jako geneticky danou vlastnost u zdravých dospělých. Předchozí studie dosahovali smíšených výsledků ve snaze zvýšit fluidní …more
Abstract:
Cognitive training has recently become a primary topic of interest in cognitive psychology. The discovery of a strong relationship between WM and Gf gave rise to new cognitive training methods (like dual n-back task), which challenged traditional views of intelligence as a fixed trait in healthy adults. Previous research has shown mixed results in the ability of cognitive training to improve fluid …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Psychology (4-years) / General Psychology