Mgr. Vladimír Marček, Ph.D.

Doctoral thesis

Effectiveness of n-back cognitive training: quantitative and qualitative aspects

Effectiveness of n-back cognitive training: quantitative and qualitative aspects
Anotácia:
Kognitivní trénink se v poslední době stal hlavním tématem zájmu kognitivní psychologie. Objev silného vztahu mezi pracovní pamětí a fluidní inteligencí se stal základem vzniku nových kognitivně-tréninkových metod (jako dual n-back), které zpochybnili tradiční pohled na inteligenci jako geneticky danou vlastnost u zdravých dospělých. Předchozí studie dosahovali smíšených výsledků ve snaze zvýšit fluidní …viac
Abstract:
Cognitive training has recently become a primary topic of interest in cognitive psychology. The discovery of a strong relationship between WM and Gf gave rise to new cognitive training methods (like dual n-back task), which challenged traditional views of intelligence as a fixed trait in healthy adults. Previous research has shown mixed results in the ability of cognitive training to improve fluid …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Psychology (4-years) / General Psychology