Jana FALAŠTOVÁ

Bakalářská práce

Distribuční úloha a jiná zobecnění dopravního problému

The distribution problem and other generalizations of the transportation problem
Anotace:
V práci je uvedena dopravní úloha a metody její řešení. Práce se především zabývá distribuční úlohou. Jsou zde uvedeny metody pro řešení distribuční úlohy, všechny tyto metody jsou zpracovány v matematickém softwaru Matlab a také názorně ukázány na konkrétních příkladech.
Abstract:
This work presents a distribution problem and it's solution methods. The work deals mainly with distribution problem. There are the methods for solving distribution problem, all of these methods are processed in the mathematical software Matlab and also clearly illustrated by concrete examples.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FALAŠTOVÁ, Jana. Distribuční úloha a jiná zobecnění dopravního problému. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mqeaip mqeaip/2
21. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.