Theses 

Městská doprava a její externality - praktická aplikace – Bc. Michal Jedon

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Michal Jedon

Diplomová práce

Městská doprava a její externality - praktická aplikace

Urban Transport and Its Externalities - Application

Anotace: Předmětem diplomové práce „Městská doprava a její externality – Praktická aplikace“ je analýza externalit z městské dopravy na konkrétních příkladech ve městě Brně. V první části je uveden historický vývoj dopravních proudů ve městě a výčet kritických míst dle jednotlivých druhů dopravy po městě. V další části práce je věnována pozornost problematice dopravy v klidu, v centrální části města a v okolí pěší zóny. Je zde zhodnocen záměr výstavby sítě parkovacích domů a navrženo několik alternativních řešení městské dopravy. V poslední části je pomocí CBA analýzy vyhodnoceno řešení nedostatků parkovacích míst pomocí výstavby menších parkovacích domů k dlouhodobému pronájmu pro místní obyvatele. Pozornost je věnována i příkladům ze zahraničí.

Abstract: The goal of the submitted thesis: "City transport and its externalities - application" is analysis of externalities of urban transport using real world examples of city Brno. The thesis also includes examples from abroad. The first part of the thesis describes historical development of traffic streams of the city and lists critical places according to kinds of transport. The following part of the thesis is focused on issues connected with parking and transport in the central part of the city and around pedestrian areas. This part also contains evaluation of project of evaluation of construction parking garage's network and alternative solutions for the project are suggested. Last part of the paper is dedicated to CBA analysis which evaluates solution of lack of parking spaces by constructing small parking garage that would be offered for long-term rental to the locals.

Klíčová slova: městská doprava, externality, historický vývoj, městská hromadná doprava, Brno, doprava v klidu, parkovací domy, parkovací zóny, podpora cyklistiky, urban transport, externalities, historical development, public transportation, parking, parking garage, parking areas, cycling

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz