Ing. Petr Senáši, BA

Diplomová práce

Rozbor současné ekonomické situace společnosti Jaso-distributor, spol. s r.o. a návrhy ke zlepšení

Analysis of the current economic situation of Jaso-distributor, Ltd. and proposals for improvement
Anotace:
Práce analyzuje vývoj finanční situace konkrétního podniku pomocí základních metod finanční analýzy. Analyzovaná společnost je dále podrobena SWOT analýze. Pomocí výše uvedených analytických metod jsou analyzovány a zhodnoceny změny podstatných segmentů (ukazatelů) podnikových financí. Poté jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Abstract:
This Diploma thesis is analysis of the financial situation of a particular business with the basic methods of financial analysis. Analyzed company is also subjected to a SWOT analysis. Using the above analytical methods are analyzed and evaluated changes essential segments (indicators) of corporate finances. The following are the proposals to improve their financial situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Vařák
  • Oponent: Ing. Ivana Zálešáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting