Bc. Jiří Horák

Diplomová práce

Statistická analýza závislosti míry kapitalizace na míře nezaměstnanosti

Statistical Analysis of Dependence of Capitalization Rate on Unemployment Rate
Anotace:
Cílem této diplomové práce je stanovit závislost míry kapitalizace rezidenčních nemovitostí na míře nezaměstnanosti s využitím vhodných matematických metod. Ve své teoretické části zabývá základní legislativou související s oceňováním nemovitostí a nezaměstnaností, vymezením základních pojmů, trhem práce, trhem nemovitostí a deskripcí použitých matematických metod. V analytické části je provedena analýza …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determinate the relationship Capitalization Rate of the residential properties on the Unemployment Rate with using appropriate mathematical methods. In its theoretical part deals with the definition of basic legislation in terms of valuation and unemployment, fundamental terms, labor market, real estate market and a description of mathematical methods. In the analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS