Bc. Jan Kletečka

Master's thesis

Standardy geografického vzdělávání a jejich praktické ověření ve školní praxi

Educational Standards in Geography and Their Practical Verification in School Practice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá praktickým ověřováním vybraného indikátoru návrhu českých geografických standardů z roku 2011 ve školní praxi, který po žácích vyžaduje vytvoření a popsání mentální mapy určitého místa. Výzkumnou část práce tvoří vyhodnocení mentálních map žáků 6. a 9. ročníku Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Součástí diplomové práce je též analýza návrhu českých geografických standardů …more
Abstract:
This thesis deals with the practical verification of the selected indicator of the Proposal of Czech Geographical Standards from the year 2011 in school practice, which requires from pupils creating and describing mental maps of a concrete place. The research part is an evaluation of pupils' mental maps of the sixth and the ninth year of primary school V Sadech in Havlickuv Brod. The thesis is also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta