Bc. Jan Kletečka

Diplomová práce

Standardy geografického vzdělávání a jejich praktické ověření ve školní praxi

Educational Standards in Geography and Their Practical Verification in School Practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá praktickým ověřováním vybraného indikátoru návrhu českých geografických standardů z roku 2011 ve školní praxi, který po žácích vyžaduje vytvoření a popsání mentální mapy určitého místa. Výzkumnou část práce tvoří vyhodnocení mentálních map žáků 6. a 9. ročníku Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Součástí diplomové práce je též analýza návrhu českých geografických standardů …více
Abstract:
This thesis deals with the practical verification of the selected indicator of the Proposal of Czech Geographical Standards from the year 2011 in school practice, which requires from pupils creating and describing mental maps of a concrete place. The research part is an evaluation of pupils' mental maps of the sixth and the ninth year of primary school V Sadech in Havlickuv Brod. The thesis is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta