Theses 

Zvyšování úrovně vybraných motorických schopností se zaměřením na rozvoj kognitivních schopností u rozhodčího hokeje – Bc. Michal Maršálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Bc. Michal Maršálek

Bakalářská práce

Zvyšování úrovně vybraných motorických schopností se zaměřením na rozvoj kognitivních schopností u rozhodčího hokeje

The increase of level of chosen motor abilities oriented to development of cognitive skills of ice hockey referee

Anotace: Cílem je na základě studia odborné literatury seznámit se s problematikou motorických a kognitivních schopností. Výsledkem práce je vytvoření zásobníku cvičení na rozvoj krátkodobé paměti v souladu s rozvojem vybraných motorických schopností.

Abstract: The objective of this thesis is to become familiar with the problems of motor abilities and cognitive skills. The result is creation the list of exercises to develop short term memory with chosen motor abilities.

Klíčová slova: hokej, kognitivní schopnosti, motorické schopnosti, rozhodčí, krátkodobá paměť

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz