Mgr. Květoslava Lasovská

Diplomová práce

Právní regulace, příčiny a prevence násilné kriminality se zvláštním zaměřením na trestné činy proti životu a zdraví

Legal Regulation, Cause and Prevention of Violence Crimes, Especially Crimes against the Life and Health
Anotace:
Téma mé diplomové práce je ,, Právní regulace, příčiny a prevence násilné kriminality se zvláštním zaměřením na trestné činy proti životu a zdraví". V mé práci jsem se zabývala pojmem kriminologie, násilnou kriminalitou, trestnými činy proti životu a zdraví, kde jsem uvedla i zajímavá rozhodnutí Nejvyššího soudu. Také jsem se zabývala pachateli a oběťmi trestných činů včetně viktimologie a pomoci obětem …více
Abstract:
The theme of this thesis is ,, Legal regulation, cause and Prevention of Violence Crimes, especially Crimes against the Life and Health." In my thesis I wrote about term ,, criminology", ,, Violence Crimes", ,, Crimes against the Life and Health" and I mentioned interesting judgements of Supreme Court. Also I mentioned criminals and victims of violence crimes including ,, victimology" and help victims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma