Jana TURKOVÁ

Diplomová práce

Autorská pohádka v současné české literatuře pro děti

Author's fairy tale in contemporary Czech literature for children
Anotace:
Tématem této diplomové práce je současná česká autorská pohádka po roce 1989. V prvních třech kapitolách se zabýváme obecnými informacemi o autorské pohádce, jejím recipientovi a stručně nastiňujeme historické pozadí současné české autorské pohádky. Ve čtvrté kapitole se zaměřujeme na původní polistopadovou českou tvorbu, určenou dětem mladšího školního věku, a snažíme se postihnout její aktuální stav …více
Abstract:
Annotation The theme of this diploma thesis is Czech author fairy-tale from 1989 onwards. The first three chapters deal with general information on author fairy-tale, its reader and its history. In the fourth chapter we reflect on original Czech children's books published after 1989 and attempt to describe the current state and developing trends. We selected several representative fairy-tale books …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 13825

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURKOVÁ, Jana. Autorská pohádka v současné české literatuře pro děti. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mqn0pa mqn0pa/2
29. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.