Bc. Petr PAVLÍK

Diplomová práce

Třetí vlna outsourcingu a její vliv na potravinovou bezpečnost

Outsourcing's third wave and its influence on food security
Anotace:
Diplomová práce pojednává o aktuálním trendu ve světovém zemědělství, který představují mezinárodní obchody se zemědělskou půdou, některými označované jako ?land grab?. Podstatou těchto obchodů jsou akvizice velkých výměr zemědělské půdy v rozvojových zemích, převážně v Sub-Saharské Africe. Trend akcelerovala potravinová krize v letech 2007-2008, ale i finanční krize, která vypukla na podzim roku 2008 …více
Abstract:
This thesis is describing recent trend, large scale land acquisitions in the developing countries, which are also called ?land grab?. These land acquisitions are taking place especially in the sub-Saharan Africa. There were two important triggers of these land acquisitions, food price crisis of 2007 and 2008 and financial crisis of 2008. This thesis is examining land acquisition in the broader context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2011
Zveřejnit od: 2. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍK, Petr. Třetí vlna outsourcingu a její vliv na potravinovou bezpečnost. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.8.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Mezinárodní rozvojová studia