Bc. Dominika Czechová

Diplomová práce

Projekt evropského veřejného žalobce

The Project of European Public Prosecutor
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá projektem evropského veřejného žalobce, který by měl být orgánem Evropské unie působícím v oblasti ochrany finančních zájmů EU trestněprávní cestou. Na základě teoretických východisek mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech práce představuje motivy vedoucí k vzniku tohoto institutu. Poté analyzuje dosavadní vývoj konceptu z hlediska organizace a působnosti …více
Abstract:
The present diploma thesis deals with the project of European Public Prosecutor that should be European Union’s authority for criminal prosecution in the area of protection of EU’s financial interests. Based on theoretical framework of international judicial cooperation in criminal matters the thesis presents the motives for establishing this institute. Then it analyses the development of the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta