Jan KOMÍN

Bakalářská práce

Cluster analýza pro pixelové detektory částic.

Cluster analysis for pixel detectors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Cluster analýzou pro pixelové detektory částic. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecným metodám a metodám, které se využívají právě pro pixelové detektory. Druhá část práce je věnována vlastnímu algoritmu. Algoritmus je psán v programu Matlab.
Abstract:
The bachelor thesis deals with Cluster analysis for pixel detectors. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to general methods and methods that are used for pixel detectors.The second part is dedicated to the algorithm itself. The algorithm is written in Matlab.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Broulím, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMÍN, Jan. Cluster analýza pro pixelové detektory částic.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.