Ing. Marcela Zedníčková

Diplomová práce

Language of the New Testament Theological Texts: Ideology through Language

Language of the New Testament Theological Texts: Ideology through Language
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovou textovou analýzou zvolených novozákonních epištol. Jejím cílem je zjistit, popsat a zhodnotit jazykové prostředky, které jsou v textu použity pro idelogické účely. Ideologie ve své nejagresivnější podobě vede k manipulaci. Textová analýza se pokouší zjistit, zda Nový zákon, který je primárně náboženským textem, je i zdrojem určité manipulace.
Abstract:
This diploma thesis deals with a multilevel text analysis of selected New Testament epistles with the aim to identify, describe and evaluate the linguistic tools used for ideological purposes in the corpus. Ideology in its most aggressive forms leads to manipulation. The discourse analysis tries to find out whether the New Testament, which is primary religious discourse, is at the same time a source …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta