Bc. Lenka Šibravová

Diplomová práce

Sportovní aktivity osob s lézí míšní

The sport activities of people with spine lesion
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat problematiku tělesného postižení následkem úrazu a následného života, zapojení do společnosti a sportovního využití pro tělesně handicapované.
Abstract:
This dissertation is focused on life and sports activities for persons with health handicap, especially on athletes with spine disconnection.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta