Theses 

Analýza a optimalizace podnikových procesů pomocí vybraných manažerských nástrojů – Bc. Kamil Novotný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Kamil Novotný

Diplomová práce

Analýza a optimalizace podnikových procesů pomocí vybraných manažerských nástrojů

Analysis and optimization of business processes by the use of chosen managerial tools

Anotace: Tato diplomová práce "Analýza a optimalizace podnikových procesů pomocí vybraných manažerských nástrojů" se zaměřuje na problematiku optimalizace procesů za využití teorie omezení a štíhlé výroby. V teoretické části práce jsou představeny podnikové procesy a způsoby jejich optimalizace. Tato část dále obsahuje popis systémů pro plánování podnikových zdrojů, jejich histori a data potřebná pro jejich úspěšnou implementaci. Na základě teorií a metod představených v první části je ve druhé části zpracována analýza procesů vybraného podniku a je navržen systém jejich optimalizace. Návrh sestává z odstranění současného systémového omezení a implementace injekcí zaměřených na transformaci všech nežádoucích efektů na efekty žádoucí.

Abstract: The presented thesis 'Analysis and optimization of business processes by the use of chosen managerial tools' focuses on process improvement by the combined use of theory of constraint and lean manufacturing. In the theoretical part of the paper the business processes are described and means of their sustainment and optimization are introduced. This part further comprises the enterprise resource planning system description, its history and data requirements for successful implementation. On the basis of the theories and methods introduced in the first part, the analysis is performed and optimization is proposed for a selected company. The proposition comprises the removal of the current constraint and an implementation of injections designed to convert all undesirable effects into desirable ones.

Keywords: Business process, Optimization, Analysis, System thinking, Process mapping, Theory of constraint, Lean manufacturing, Podnikový proces, Optimalizace, Analýza, Systémové myšlení, Mapování procesů, Teorie omezení, Štíhlá výroba

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Opršal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz