Aneta Honzková

Bakalářská práce

Prvky žánru road movie s využitím subjektu rodiny v současné kinematografii

Elements Of The Road Movie Genre Focusing On The Theme Of Family In Contemporary Cinematography

Anotace:
V teoretické práci se budu věnovat proměnám a práci se žánrem road movie, které se zabývají tématem rodiny.Road movie je sice mnohotvárný žánr, ale s přesně vymezeným pravidlem - z bodu A do bodu Z. Co se stane na cestě, to je otevřené. Na příkladu road movie, hlavně té současné, se dá demonstrovat, jak se vytrácejí naše závěry, sny a cíle. Co vlastně chceme, kdy to chceme, proč to chceme? Co hledáme …více
Abstract:
In the bachelor thesis I am focusing on the modifications and use of the road movie genre focusing on the theme of family.Road Movies have variety of forms, but they all have one exact rule - moving from point A to point Z. What is going to happen on the road, that is unknown. I will try to demonstrate - on the examples of contemporary road movie - how our generation is losing conslusions, dreams and …více
 

Klíčová slova

americká kinematografie

Klíčová slova

argentinská kinematografie

Klíčová slova

španělská kinematografie

Klíčová slova

česká kinematografie

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

filmové žánry

Klíčová slova

road movie

Klíčová slova

rodina

Klíčová slova

dějiny filmu

Klíčová slova

filmová teorie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: Jiří DUFEK
  • Oponent: Marie MRAVCOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna