Ing. Filip Kovárník

Bakalářská práce

Vývoj a srovnání železniční nákladní dopravy v USA a EU

Progress and comparison of freight railway traffic in the USA and the EU
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem a srovnáním železniční nákladní dopravy ve Spojených státech amerických a Evropské unii. Přibližuje vývoj nákladní železniční dopravy v USA od počátků až po současnost. Srovnání USA a EU je prováděno na datech z let 1980 až 2005. Cílem této práce je přiblížit odlišnosti a směr, kterým se dané železnice ubírají, srovnat vývoj za posledních 25 let, současný stav a postavení …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with progress and comparison of freight railway traffic in The United States of America and The European Union. It presents the progress of freight railway traffic in USA from beginning until present. Comparison of USA and EU is performed on data from 1980 to 2005. The aim of this thesis is to show the difference and direction of both railways, to compare progress of the last …více
 

Klíčová slova

USA EU železnice nákladní doprava
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Hrabáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovárník, Filip. Vývoj a srovnání železniční nákladní dopravy v USA a EU. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera