Mgr. Daniel Urbánek

Bakalářská práce

Optické metody se zaměřením na refraktometrii a polarimetrii a jejich využití v chemické analýze

Optical methods with specialization in refractometry and polarimetry and their usage in chemical analysis
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou optické metody instrumentální chemické analýzy, refraktometrie a polarimetrie. Vytvořený subsystém REPO (refraktometrie a polarimetrie) je ukázkou zcela komplexního multimediálního výukového systému obsahujícího všechny, v současné době možné a dostupné, typy forem multimediální výuky a e-learningu. Práce je z velké části zpracována teoreticky na základě informací získaných …více
Abstract:
Optical methods of instrumental chemical analysis – refractometry and polarimetry are subjects of this work. The created subsystem named REPO shows quite complex multimedia tutorial system containing currently all the forms of multimedia education and e-learning. This work is made largely with using materials, mentioned at the end of this work and other part of this work is complemented with previews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta