Ing. arch. Bc. Zuzana Epelde

Master's thesis

Extensive reading in a Montessori class

Extensive reading in a Montessori class
Abstract:
Diplomová práce “Extenzivní čtení v Montessori třídě” se zaměřuje na využití extenzivního čtení v procesu učení se anglického jazyka, v souladu se základními principy Montessori pedagogiky. Teoretická část se zabývá několika způsoby, jak zahrnout dobrovolné čtení do anglických hodin, a také přípravou studentů na tento úkol. Dále diskutuje o kladech a záporech volby mezi tříděnými čtečkami a autentickou …more
Abstract:
The diploma thesis Extensive reading in a Montessori class focuses on beneficial use of extensive reading in the process of learning English language, following the basic principles of Montessori pedagogy. Its theoretical part deals with several ways of including voluntary reading into English classes as well as with preparation of the learners for this task. Further on it discusses positives and negatives …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Jana Chocholatá
  • Reader: Mgr. Pavla Buchtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language