Ing. arch. Bc. Zuzana Epelde

Diplomová práce

Extensive reading in a Montessori class

Extensive reading in a Montessori class
Anotace:
Diplomová práce “Extenzivní čtení v Montessori třídě” se zaměřuje na využití extenzivního čtení v procesu učení se anglického jazyka, v souladu se základními principy Montessori pedagogiky. Teoretická část se zabývá několika způsoby, jak zahrnout dobrovolné čtení do anglických hodin, a také přípravou studentů na tento úkol. Dále diskutuje o kladech a záporech volby mezi tříděnými čtečkami a autentickou …více
Abstract:
The diploma thesis Extensive reading in a Montessori class focuses on beneficial use of extensive reading in the process of learning English language, following the basic principles of Montessori pedagogy. Its theoretical part deals with several ways of including voluntary reading into English classes as well as with preparation of the learners for this task. Further on it discusses positives and negatives …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta