Ladislav Horák

Bachelor's thesis

České loutkářství - Situační analýza českého loutkářství ve vztahu k zápisu na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO

The Czech Puppetry - The Situation Analysis of the Czech Puppetry in the Relation to the Registration on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
Abstract:
Práce popisuje historii loutkářství obou dvou zemí, zastupující instituce a subjekty loutkářství v České republice i na Slovensku (divadla, muzea, festivaly, instituce a uskupení) a dokládá čtenáři důvody, proč je tento druh nehmotného kulturního dědictví výjimečný. Zároveň by měla poukázat na podstatné náležitosti pro zápis na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Abstract:
This bachelor's thesis describes the history of puppetry in both countries, describing institutions and representatives of puppetry in the Czech Republic and Slovakia (theatres, museums, festivals, institutions and individuals) and shows the reader the reasons why this type of intangible cultural heritage is exceptional. At the same time, it points out the essential requirements for registration on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Reader: MgA. Ondřej Vodička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/stib9/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / field:
Dramatic Arts / Theatre Management focusing on production management