Ing. Eliška Rýdlová

Bakalářská práce

Přeshraniční platební styk

Cross-border payments
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji problematice přeshraničního platebního styku s důrazem na projekt SEPA. V první části se zabývám obecnou charakteristikou platebního styku a uvedením jeho základních forem. Druhá část rozebírá zahraniční platební styk, jeho korespondenční vztahy a věnuje se podrobnostem fungování systému SWIFT. V třetí části předkládám historický přehled přeshraničního platebního styku …více
Abstract:
This thesis discusses intra-European cross-border credit transfer with emphasis on the Single Euro Payments Area (SEPA) project. It is divided into five parts thusly: part one provides an overview of credit transfer and includes examples of its standard forms. Part two outlines international credit transfer, relationships and roles of correspondent banks and in detail examines the SWIFT network. Part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vadim Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví