Bc. Tomáš Škoda

Master's thesis

Rekonstrukce křižovatky silnic I/10 a I/14 v Harrachově

Intersection Reconstruction of the Roads I/10 and I/14 in Harrachov
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí stykové křižovatky silnic I/10 a I/14, nacházející se u obce Harrachov. Záměrem práce je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Z vyhodnocených dopravních průzkumů je navržena přestavba stykové křižovatky na křižovatku okružní. V rámci přestavby je také řešen bezpečný pohyb chodců v prostoru křižovatky.
Abstract:
The diploma thesis deals with reconstruction of the T-junction of roads I/10 and I/14, located near the village of Harrachov. The purpose of the work is to increase safety and fluency of the transport. According to the evaluated traffic surveys, it is proposed to reconstruct the T-junction at the roundabout. The reconstruction also deals with the safe movement of pedestrians in the junction area.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Škoda, Tomáš. Rekonstrukce křižovatky silnic I/10 a I/14 v Harrachově. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera