Mgr. Zuzana Zátopková

Bakalářská práce

Firemní komunikace v hotelnictví

Firm Communication in Hotel Industry
Abstract:
The bachelor thesis deals with the firm communication in the hotel industry, particularly an external one. The external communication is meant to be the communication with clients, suppliers, institutions and media. The aim of this thesis is observed at two chosen hotels. Mystery shopping, documentation inquiry and interviews are the methods used for answering the thesis statement of this bachelor …více
Abstract:
Zátopková, Zuzana. Firemná komunikácie v hoteliersve. Bakalárska práca. Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. strán. Bakalársa práca sa zaoberá firemnou komunikáciou v hotelierstve, konkrétne externou komunikáciu. Pod pojmom externá komunikácia rozumieme komunikáciu hotela s dodávateľmi, klientmi, úradmi a médiami. Na vzorke dvoch vybraných hotelov sledujeme ciele práce. Metódou mystery shopping, šetrením …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze