Theses 

Firemní komunikace v hotelnictví – Mgr. Zuzana Zátopková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zuzana Zátopková

Bakalářská práce

Firemní komunikace v hotelnictví

Firm Communication in Hotel Industry

Abstract: The bachelor thesis deals with the firm communication in the hotel industry, particularly an external one. The external communication is meant to be the communication with clients, suppliers, institutions and media. The aim of this thesis is observed at two chosen hotels. Mystery shopping, documentation inquiry and interviews are the methods used for answering the thesis statement of this bachelor thesis that is: How does the firm communication in the hotel industry practice differ from the one suggested by the experts at this field? The thesis is divided into three parts. The first, theoretical, part deals with the definition of communication and focuses on different types of communication. The second, analytical part is aimed at interpretation and analysis of any information obtained and the third part focuses on suggestion and recommendation in a field of communication. The last part is a summary where all information is summed up and the thesis statement is answered.

Abstract: Zátopková, Zuzana. Firemná komunikácie v hoteliersve. Bakalárska práca. Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. strán. Bakalársa práca sa zaoberá firemnou komunikáciou v hotelierstve, konkrétne externou komunikáciu. Pod pojmom externá komunikácia rozumieme komunikáciu hotela s dodávateľmi, klientmi, úradmi a médiami. Na vzorke dvoch vybraných hotelov sledujeme ciele práce. Metódou mystery shopping, šetrením dokumentov a riadeným rozhovorom odpovedáme na položenú vedeckú otázku, a síce: Ako sa líši firemná komunikácia v hotelierstve v praxi od tej, čo navrhujú odborníci v danej oblasti? Práca je rozdelená do troch častí. V prvej, teoretickej sa zaoberáme vymedzením základných pojmov komunikácie a zameriavame sa na rôzne formy komunikácie. V druhej, analytickej časti, interpretujeme a analyzujeme získané informácie a v tretej, návrhovej sa venujeme doporučeniam vo vybranej problematike. Na záver zhŕňame všetky získané informácie a odpovedáme na vedeckú otázku.

Klíčová slova: Kľúčové slová, komunikácia, zákazníci, personál, hotel, štandardy

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Kolářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz