Bc. Tereza Bartošová

Diplomová práce

Analýza vlivu národní kultury na formování podnikové kultury

Analysis of the Influence of National Culture on the Formation of Corporate Culture
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematikou národních aspektů v podnikání. Cílem diplomové práce je provést analýzu vlivu národní kultury na formování podnikové kultury ve vybraných mezinárodních společnostech. Analýza je provedena pomocí řízeného rozhovoru a typologického dotazníku Modelu soupeřících hodnot OCAI vytvořeného autory Cameronem a Quinnem. Na základě získaných dat je analyzována míra vlivu …více
Abstract:
This thesis focuses on issues of national aspect in the business. The thesis aims to analyze the impact of national culture on the formation of corporate culture in international companies. The analysis is performed using a controlled interview and typological questionnaire The Organizational Culture Assessment Instrument OCAI created by authors Cameron and Quinn. Based on the obtained data is analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošová, Tereza. Analýza vlivu národní kultury na formování podnikové kultury. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku