Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Bakalářská práce

Koncept komfortní zóny a jeho podoba v kurzech osobnostního rozvoje

The Draft Comfortable Zone and his Image in the Personal Development Course
Anotace:
Práce pojednává o využití konceptu komfortní zóny v kurzech osobnostního rozvoje. Koncept komfortní zóny vychází z zážitkové pedagogiky a představuje její možné pojetí. V rámci tohoto konceptu se realizují dva základní modely, které lze rozeznat na kurzech osobnostního rozvoje. Model udržení komfortní zóny a model překročení komfortní zóny. Práce se zaměřuje na zjištění jejich reálně podoby v kurzech …více
Abstract:
The thesis dealt with draft comfortable zone in personal development course. The draft comfortable zone is getting on experiential education and presents her possible conception. In terms of conception are implemented two basic models in personál development course. Models „sustenance comfortable zone“ and „overrun comfortable zone“. Thesis is view to location her real image in personál development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství