Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Bachelor's thesis

Koncept komfortní zóny a jeho podoba v kurzech osobnostního rozvoje

The Draft Comfortable Zone and his Image in the Personal Development Course
Abstract:
Práce pojednává o využití konceptu komfortní zóny v kurzech osobnostního rozvoje. Koncept komfortní zóny vychází z zážitkové pedagogiky a představuje její možné pojetí. V rámci tohoto konceptu se realizují dva základní modely, které lze rozeznat na kurzech osobnostního rozvoje. Model udržení komfortní zóny a model překročení komfortní zóny. Práce se zaměřuje na zjištění jejich reálně podoby v kurzech …more
Abstract:
The thesis dealt with draft comfortable zone in personal development course. The draft comfortable zone is getting on experiential education and presents her possible conception. In terms of conception are implemented two basic models in personál development course. Models „sustenance comfortable zone“ and „overrun comfortable zone“. Thesis is view to location her real image in personál development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Education / Social Education and Counselling