Bc. Andrea Střítežská

Diplomová práce

Vliv parametrů mléčné užitkovosti na obsah somatických buněk v mléce u dojnic holštýnského skotu

The effect of milk performance parameters on somatic cell count of Holstein cow milk
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit vliv parametrů mléčné užitkovosti, které ovlivňují počet somatických buněk v mléce u dojnic holštýnského skotu. Práce byla prováděna v České republice na mléčné farmě v roce 2017 od ledna do prosince. Mezi sledované parametry patřila užitkovost, fáze laktace, pořadí laktace, obsah mléčného tuku, obsah mléčné bílkoviny, počet somatických buněk.Informace byly získány s kontroly …více
Abstract:
The aim of this work was to determine the effect of milk performance parameters that affect the number of somatic cells in milk in dairy cos holstein cattle. The work was carried out in the Czech Republic on a dairy farm in 2017 from January to December. Parameters included performance, phase lactation, the order of lactation, milk fat content, milk protein content, number of somatic cells.The information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: Jana Javorová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta