Bc. Monika Chrvalová

Bakalářská práce

Význam rizikového kapitálu pri financovaní malých a stredných podnikov

The importance of risk capital in financing of small and medium enterprises
Abstract:
The thesis is based on the analyses and the significance of small and medium companies, and on the venture capital financing. The attention is drawn on the introduction to the basic terms of small and medium companies and venture capital, whilst our work focuses primarily on the importance of venture capital financing of small and medium companies, as well as on positive and negative factors, which …více
Abstract:
Práca je založená na analýze a význame malých a stredných podnikov a financovania rizikovým kapitálom. Pozornosť sústreďujeme na priblíženie základných pojmov malých a stredných podnikov a rizikového kapitálu, pričom sa naša práca zameriava najmä na význam pri financovaní malých a stredných podnikov rizikovým kapitálom a na pozitívne a negatívne faktory, ktoré vyplývajú z tejto problematiky a v neposlednom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Ing. Oto Košík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management