Bc. Olga Šubertová

Bakalářská práce

Základní zásady správy daní

Basic Principles of Tax Administration
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje a analyzuje základní zásady správy daní teoreticky a v praxi aplikací judikatury. Tyto zásady popsuji na základě zákonů a to zejména zákonu č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
Abstract:
This thesis describes and analyses basic principles of tax administration and the subsequent application of the Act as presented by the tax administrator. These principles are described on the basis of laws, especially Act no. 280/2009 Coll., The Tax Code.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Martin Steininger
  • Oponent: JUDr. Michal Maslen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS