Bc. Anna Štěpánková

Diplomová práce

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení vybraného barviva za účelem ekotoxikologického testování

Evolution and validation of HPLC method for determination of a selected dye for the purpose
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie a její validací pro stanovení Acid Black 26. Validace metody HPLC sloužila jako analytická podpora pro analýzu testované látky Acid Black 26, ve zřeďovací vodě pro dafnie a v testovacím médiu pro řasy. V práci jsou popsány základní vlastnosti testovaného barviva Acid Black 26, principy ekotoxikologických testů na řasách a dafniích …více
Abstract:
This work deals with the evolution of high performance liquid chromatography methods and its validation for the determination of Acid Black 26. Validation of methods of high performance liquid chromatography, served as analytical support for the determination of the test substance Acid Black 26 in ultrapure water in the dilution water to daphnia and test medium for algae. The paper describes the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štěpánková, Anna. Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení vybraného barviva za účelem ekotoxikologického testování. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická