Bc. Ivana Solařová

Bakalářská práce

Projekce horní končetiny pro traumatologii, ortopedii, revmatologii a jejich technické odlišnosti

Projections of the upper limb for traumatology, orthopedics, rheumatology, and their technical differences
Anotace:
Ve své bakalářské práci „Projekce horní končetiny v traumatologii, ortopedii, revmatologii a jejich technické rozlišení“ se zabývám projekcemi na horní končetinu a jejich četností pro jednotlivá oddělení. Úvodní část – teoretická, popisuje anatomii kostí horní končetiny, základní projekce a patologie kostí. V druhé části této práce – praktické, najdeme vyhodnocení četností na projekce pro jednotlivá …více
Abstract:
In my thesis „Projections of the upper limb for traumatology, ortopedics, rheumatology, and their technical differences“, I’m concerned with projections to the upper limb and their fequencies for each part. The introductory part – theoretical, describes the anatomy of the upper limb bones, basic screenings and the pathology of the bones. In the second part of this thesis – practical, we can find the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Jana Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma