Mgr. Michal Szurman

Diplomová práce

Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu

Working Time and Periods of the Rest in the Czech Labour Law
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu pracovní doby a dob odpočinku v českém pracovním právu. Je rozdělena do dvou částí, z nichž první je věnována pracovní době a druhá dobám odpočinku. V rámci pracovní doby je rozebrána problematika její délky, rozvržení, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti, evidence pracovní doby a konta pracovní doby. V rámci dob odpočinku je rozebrána problematika přestávek …více
Abstract:
This thesis is focused on Working Time and Periods of the Rest in Czech Labour law. The thesis is divided into two parts, the first of which is devoted to Working Time and the second to Periods of the Rest. The first part mainly aims on length of working time, organization of working hours, overtime work, night work, state of alert for work, records of working hours and account of working hours. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma