Bc. Pavel Hamřík

Master's thesis

Humanizace MIDI záznamu

MIDI Data Humanization
Abstract:
Práce analyzuje MIDI záznam hry hráče na dechový nástroj, vyvozuje z něj závěry týkající se chybovosti charakteristické pro interpretaci hudební předlohy a zabývá se teoretickými možnostmi i praxí reprodukce této chybovosti na pro počítač srozumitelném přepisu této předlohy (opět MIDI data). Práce srovnává dosavadní metody a nástroje využívající omeze-ných možností generování chyb pomocí pseudonáhody …more
Abstract:
The thesis analyses MIDI recordings of a performance of a wind instrument player and deduces conclusions regarding the level of imperfection that is characteristic for an interpretation of a musical score. It consequently considers options of reconstruction of such imperfection using computer-understandable transcription of the given score (i.e. also MIDI data). The thesis compares present methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Reader: MgA. Rudolf Růžička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic