Bc. Pavel Hamřík

Master's thesis

Humanizace MIDI záznamu

MIDI Data Humanization
Anotácia:
Práce analyzuje MIDI záznam hry hráče na dechový nástroj, vyvozuje z něj závěry týkající se chybovosti charakteristické pro interpretaci hudební předlohy a zabývá se teoretickými možnostmi i praxí reprodukce této chybovosti na pro počítač srozumitelném přepisu této předlohy (opět MIDI data). Práce srovnává dosavadní metody a nástroje využívající omeze-ných možností generování chyb pomocí pseudonáhody …viac
Abstract:
The thesis analyses MIDI recordings of a performance of a wind instrument player and deduces conclusions regarding the level of imperfection that is characteristic for an interpretation of a musical score. It consequently considers options of reconstruction of such imperfection using computer-understandable transcription of the given score (i.e. also MIDI data). The thesis compares present methods …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Rudolf Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma