Radka Vlčková

Bakalářská práce

Interiérový set

An Interior Set
Abstract:
Bachelor thesis is a concept interior set. The set consists of an armchair and semi-armchair. Sitting furniture is designed for public areas like coffee shops Bachelor thesis is focused on the study of current trends. The theoretical part is focused contemporary designers and their works in the field of seating furniture. Another theme in my work is the production, ergonomics, technologies and materials …více
Abstract:
Bakalářská práce představuje koncept interiérového setu, který tvoří křeslo a polokřeslo. Sedací nábytek je určen do veřejných prostor, jako jsou kavárny. Obsah bakalářské práce je zaměřen na studii soudobých trendů. Teoretická část se zabývá současnými designéry a jejich tvorbou v oblasti sedacího nábytku. Dále se věnuji tématům výroba, ergonomie, technologie a výběru materiálů pro nábytek. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Art. Ivan Pecháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlčková, Radka. Interiérový set. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - 3D design

Práce na příbuzné téma