Radka Vlčková

Bachelor's thesis

Interiérový set

An Interior Set
Abstract:
Bachelor thesis is a concept interior set. The set consists of an armchair and semi-armchair. Sitting furniture is designed for public areas like coffee shops Bachelor thesis is focused on the study of current trends. The theoretical part is focused contemporary designers and their works in the field of seating furniture. Another theme in my work is the production, ergonomics, technologies and materials …more
Abstract:
Bakalářská práce představuje koncept interiérového setu, který tvoří křeslo a polokřeslo. Sedací nábytek je určen do veřejných prostor, jako jsou kavárny. Obsah bakalářské práce je zaměřen na studii soudobých trendů. Teoretická část se zabývá současnými designéry a jejich tvorbou v oblasti sedacího nábytku. Dále se věnuji tématům výroba, ergonomie, technologie a výběru materiálů pro nábytek. Praktická …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015
Accessible from:: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Art. Ivan Pecháček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vlčková, Radka. Interiérový set. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Multimedia and Design - 3D Design

Theses on a related topic