Tomáš David

Bakalářská práce

Testovací měření na profesionálním atmosférickém optickém spoji

Testing Measurement of Professional Free Space Optics (FSO)
Anotace:
Tato práce pojednává o problematice optických bezvláknových spojů. V práci je uveden teoretický rozbor problematiky optických bezvláknových spojů a vlivů atmosférického přenosového prostředí na tyto spoje. V praktické části se pak soustředí na realizaci infrastruktury pro montáž optických bezvláknových hlavic. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření funkčního zařízení pro měření optického výkonu po …více
Abstract:
This thesis deals with problematic of free space optics (FSO). There is theoretical analysis of the problems with optical communications and atmospheric environment on the transmission links in this work. The practical part of this work focuses on the implementation of infrastructure for installation of FSO link. The main objective of this work was to create a functional device for measuring optical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Jan Diblík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava