Bc. Petra Hnilová

Bakalářská práce

Migrace pracovníků z Mexika do USA a její ekonomické dopady

Labour Migration from Mexico to USA and its Economic Consequences
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zahraniční pracovní migrací a jejími ekonomickými dopady na hostující zemi. V teoretické části se věnuje fungování pracovního trhu, definuje pracovní migraci a představuje příčiny migrace a její dopady na pracovní trh a veřejný systém v závislosti na různých faktorech a okolnostech imigrace. V praktické části shrnuje historický vývoj imigrace z Mexika do USA, charakter imigrantů …více
Abstract:
The final thesis deals with international labor migration and its economic consequencies on host country. Theoretical part focuses on operations of labor market, defines concept of labor migration and introduces causes of migration and its consequencies on labor market and public system in order to different factors and conditions of migration. Practical part summarizes historical development of immigration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta