Theses 

Migrace pracovníků z Mexika do USA a její ekonomické dopady – Bc. Petra Hnilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Hnilová

Bakalářská práce

Migrace pracovníků z Mexika do USA a její ekonomické dopady

Labour Migration from Mexico to USA and its Economic Consequences

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zahraniční pracovní migrací a jejími ekonomickými dopady na hostující zemi. V teoretické části se věnuje fungování pracovního trhu, definuje pracovní migraci a představuje příčiny migrace a její dopady na pracovní trh a veřejný systém v závislosti na různých faktorech a okolnostech imigrace. V praktické části shrnuje historický vývoj imigrace z Mexika do USA, charakter imigrantů, vliv na mzdovou sazbu v centrech imigrace i všeobecně, a daňové břemeno plynoucí z nákladů na imigraci.

Abstract: The final thesis deals with international labor migration and its economic consequencies on host country. Theoretical part focuses on operations of labor market, defines concept of labor migration and introduces causes of migration and its consequencies on labor market and public system in order to different factors and conditions of migration. Practical part summarizes historical development of immigration from Mexico to USA, characteristics of migrants, change in local and national wages and fiscal burden deriving from immigration.

Klíčová slova: Pracovní trh, pracovní migrace, dopady imigrace, přebytek imigrace, Mexiko, Spojené státy americké

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz