Bc. Petra Hnilová

Bachelor's thesis

Migrace pracovníků z Mexika do USA a její ekonomické dopady

Labour Migration from Mexico to USA and its Economic Consequences
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zahraniční pracovní migrací a jejími ekonomickými dopady na hostující zemi. V teoretické části se věnuje fungování pracovního trhu, definuje pracovní migraci a představuje příčiny migrace a její dopady na pracovní trh a veřejný systém v závislosti na různých faktorech a okolnostech imigrace. V praktické části shrnuje historický vývoj imigrace z Mexika do USA, charakter imigrantů …more
Abstract:
The final thesis deals with international labor migration and its economic consequencies on host country. Theoretical part focuses on operations of labor market, defines concept of labor migration and introduces causes of migration and its consequencies on labor market and public system in order to different factors and conditions of migration. Practical part summarizes historical development of immigration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta